Vaalit ovat jo tähän mennessä opettaneet paljon. Kuuntelemista, esiintymistä ja kohtaamisia.

Parasta on ollut kuulla mikä teille on tärkeää sekä luoda verkostoja tulevaisuuden tekijöihin.

Olen myös todennut monen keskustelun pohjalta, että en tiedä läheskään kaikesta niin paljon kun haluaisin ja olisi tarpeellista. Niinpä kohtaamisten jälkeen on ollut useamminkin tarve sivistää itseä lisätiedon valossa ja pohtia vaikuttaako uudet näkökulmat mielipiteeseen.

Viimeksi eilen minua haastettiin mm. ”sokeriverosta” ja sen vaikutuksista yritystoimintaan. Olen ajatellut sokeriveron olevan juuri sellainen terveysperustainen haittavero, joka ohjaa kehitystä oikeaan suuntaan mm. kehittämään terveellisempiä tuotteita.

Asioissa on aina kuitenkin myös toinen puoli ja päätöksiä tehdessä tulee ottaa huomioon vaikutukset yritystoimintaan. Meillä Suomessa on paljon pieniä leipomoita, jotka eivät pysty kilpailemaan ulkomaalaisen massatuotannon kanssa.

Se millaisia päätöksiä tehdään, tulee niiden vaikutukset yritystoimintaan arvioida tarkasti ja punnita hyödyt ja haitat tarkasti. Missään nimessä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä päätöksiä, joilla pelaamme pienet paikalliset toimijat ulos kilpailusta ja korvaamme sen ulkomaalaisella tuonnilla.

Vaalit ovat paitsi ehdokkaalle mahdollisuus kertoa mitkä asiat kokee tärkeänä, myös äänestäjälle mahdollisuus laajentaa tulevien päättäjien näkemystä asioista. Asiat kehittyvät nimenomaan erilaisten näkemysten kautta.